Min bästa morgon (del 4)

Nu när du lärt dig affirmera kommer nästa steg vilket är att visualisera. Genom att visualisera dig själv där du vill vara, verkligen hänge dig till hur det kommer se ut, hur det kommer kännas i kroppen, hur det kommer vara när du nått ditt mål, är ett väldigt kraftfullt verktyg för att nå sina mål.


Visualisering är en motiverande teknik som kan hjälpa dig att uppnå personliga mål. Om du verkligen vill att någonting ska realiseras måste du sätta ditt fantasifulla sinne i arbete. Se resultatet framför dig du önskar framför dig. Det enda som begränsar dig här är ditt eget sinne. Visualisering är en användbar mental färdighet som gör att du kan föreställa dig en bild eller ett scenario direkt framför dina ögon.

I början kan det vara svårt att föreställa sig vad det är som ska hända. 

Följ denna guiden så kommer du på sikt bli bättre och bättre.

short-quotes-challenge9jpg

Steg 1: Vad är det du vill ha?

För att visualisera och manifestera vilken typ av liv du vill ha, är det mycket viktigt att ha en tydlig uppfattning om vad du vill och varför. Detta kan uppnås genom att förstå vad du värdesätter (dina affirmationer) och vad som ger dig mest glädje i livet. Har du någonsin haft det ögonblicket när du gjorde något och kände dig glad att göra det? Om ja, är det ett bra tecken på något du kanske vill ha i ditt liv.

Fråga dig själv: Om jag inte hade något som hindrade mig, vad skulle jag vilja se i mitt liv?

2989762-Audrey-Flack-Quote-Visualize-what-you-want-to-do-before-you-do-itjpg

Steg 2: Beskriv din vision i detalj

Detta är ett av de viktigaste stegen. När du vill manifestera det liv du vill, måste du skapa en tydlig vision om hur det ska se ut. Du kan skriva ner detta i detalj (även här - dina affirmationer) eller så kan du skapa en vision-board (klipp och klistra på ett stort papper). Detta hjälper dig att skapa en tydlig och fullständig bild av hur ditt liv skulle se ut.

Fråga dig själv: Om jag hade en trollstav för att få någonting att hända, hur skulle mitt liv se ut?

if-you-can-visualize-it-you-can-actualize-it-quote-1jpg

Steg 3: Börja visualisera och skapa känslor

När du är redo kan du ta en stund att tänka dig det faktiska resultatet. Börja föreställa dig det du vill se, ljuden, dofterna och till och med smaken av att uppnå vad du vill. Glöm inte att känna de känslor du skulle känna, som om detta "liv" var din verklighet nu.

Fråga dig själv: Vad skulle jag känna om alla mina visualiseringar blev verklighet?

i-dont-trust-words-i-trust-actions-quote-1jpg

Steg 4: Vidta dagliga åtgärder

Det finns ett talesätt att "Rom byggdes inte på en dag." På samma sätt kommer det liv du vill skapa inte att hända på en dag utan det kommer att ske under en serie dagar och åtgärder där du ständigt arbetar mot ditt mål. Låt dig inte bli alltför upptagen med hur långt du kommit, fokusera istället på nuet och sätt dig själv dagliga eller veckovisa åtgärder för att komma dit du vill.

Fråga dig själv: Vad är en sak jag kunde göra idag som skulle hjälpa mig att komma närmare det liv jag vill ha?

ca4c67150fdd773ce7f38aead7c8261cpng

Steg 5: Var tålmodig och konsekvent

När du skapar det liv du vill ha där kommer du att möta utmaningar. I själva verket är det otroligt viktigt att du när gör dina visualiseringar föreställer dig att du möter dessa utmaningar och viktigast av att övervinner dem.

Fråga dig själv: Vad kan hjälpa mig att hålla ut när jag står inför en utmaning?


När du visualiserar det liv du vill ha och använder de fem stegen ovan börjar du hitta det liv som återspeglar dina visualiseringar. Kom ihåg många framgångsrika personer som började utan mycket i sina liv, använder och nyttjar visualiseringar också. Var öppen, prova och se vart den tar dig!


KÄLLA: FORBES https://www.forbes.com/sites/bhaligill/2017/06/22/new-to-visualization-here-are-5-steps-to-get-you-s...