ONLINE / PT

Med Online-coachning & Personlig Träning kommer man otroligt långt med sin utveckling. Vare sig du är nybörjare eller har spenderat många timmar i gymmet är det roligt, lärorikt och utmanande att få hjälp med sina svagheter och fortsätta jobba med att bli den bästa version av sig själv. Oavsett om du vill finslipa på tekniken i baslyften eller lära dig en helt ny skicklighet kommer jag hjälpa dig att stegvis ta dig närmare dina personliga målsättningar. 

Kontakta mig om du är intresserad av rolig, utmanande och motiverade träning! 

MER OM ONLINECOACHNING & PT

STEG 1: KONSULTATION

Inledningsvis kommer du som klient få ett nytt uppstarts-formulär att svara på inför ett inbokat konsultationssamtal via video. Under samtalet går vi igenom dina svar på frågorna och sätter upp tydliga mål för den kommande perioden. Vi kommer även bestämma vilka veckodagar du kommer träna efter att din assessment-vecka är avklarad.

STEG 2: ASSESSMENT

När konsultationen är avslutad kommer du få tillgång till ditt konto och medföljande Assesment-vecka i True Coach. Under ca 4 pass i gymmet genomför och registrerar resultat från olika typer av övningar som kommer sammanställa en bra utgångspunkt för vilken typ av träning vi bör fokusera på för att du ska nå din önskade målsättning utifrån din nuvarande status.

STEG 3: INDIVIDANPASSAT
UPPLÄGG 

Utifrån resultaten från din Assessment samt de målsättningar vi tagit fram under konsultationen kommer ett upplägg formas utifrån dina förutsättningar och möjligheter för att successivt ta dig närmare ditt mål!

MER OM KOSTUPPLÄGGET

Du kommer inledningsvis fylla i ett formulär kring din kost samt registrera hur du i nuläget och önskad målsättning. Utifrån detta skapas ett kostschema med justeringar och rekommendationer för att du ska kunna nå ditt uppsatta mål gällande din kroppskomposition och vikt.


Kostschema

Inledningsvis kommer du få ett kostschema att följa. Om kosten idag är ett stort avgörande moment som kan ta dig antingen närmare mot din målsättning rekommenderar jag följa det kostschemat jag skrivit åt dig. Detta gör att du inte behöver tänka på något annat än att faktiskt hålla dig till den kost du erhållit.


Makrosberäkning

Kostschemat kan även kompletteras med utökat eget ansvar och makros-beräkning. Detta ger dig som klient mer ansvar kring din kost men också mer frihet. I sådana fall kompletteras kostupplägget med en skola i hur appen FatSecret fungerar samt att du löpande under coaching perioden kommer rapportera dina makros dagligen för att säkerställa ett önskvärt resultat.


MER OM TRUECOACH

Från 1 december 2019 kommer strukturen för online-coaching och PT utvecklas hos All Season Fitness mot att ha en närmare dialog och tydligare struktur mot önskad målsättning mellan klient och coach med hjälp av arbetsverktyget True Coach.

I True Coach har du som klient möjlighet att ställa frågor kring specifikt pass när som under veckan

  • se veckans träningspass i mobilen
  • rapportera sin träning direkt i appen

  • registrera progress-bilder/mått/veckans update etc i appen

  • samtala med coachen via meddelandefunktionen

  • följa en mer detaljerad programdesign för träning

  • ta det av kommande veckans program varje söndag

 

Den nya coaching-tjänsten kommer göra att du som klient får en tydligare och mer strukturerad väg planerad för dig så att du ska kunna nå dina målsättningar mot såväl din hälsa som din träning. 


Genom att du som klient utöver upplägget får ta mer ansvar över din träning och din vardag, kan jag som coach hjälpa dig på ett mer effektiv sätt att nå ditt mål. 

MER OM PERSONLIG TRÄNING

Personlig träning kommer ske på Halmstads nyaste PT Studio belägen i Crossfit Halmstads lokaler på Nässjögatan 6. Med den senaste utrustningen och ett avskilt rum att träna i kan du räkna med att få de resultat du strävar efter att få ihop med vägledning från mig. Om du väljer att addera PT till din online-coachning kommer du få möjlighet att snabbare utvecklas och med min hjälp kunna utmana kroppen på nya sätt tillsammans i gymmet.

Inledningsvis kommer vi genomföra en assessment som ger oss båda en bra bild av dina styrkor och svagheter. Utifrån testresultaten kommer jag sedan forma ett program utifrån dina behov och önskemål som successivt utvecklas i och med våra och dina egna träningspass! Med en smart programdesign som hjälper din kropp utvecklas så att du stärker delar av din kropp du kanske inte visste behövdes kommer du få resultat du aldrig kunnat ana!

Från start planerar vi in de timmar som vi tillsammans kommer genomföra för att ta dig mot önskad målsättning. Oavsett om du väljer ett paket med tillfällen eller en långsiktig plan månadsvis så kommer du få de resultat du önskar om du äv villig att lägga ner arbetet som krävs för att vi tillsammans ska få dig att lyckas avsett vad! Ladda ner prislista nedan för att se vad som funkar bäst för dig.

Extra tillägg: Personlig Träning Du som bor i Halmstad med omnejd kommer kunna välja om du vill lägga till 1 h PT / vecka.
 

MER OM TRÄNINGSPROGRAM & PROGRAMDESIGN

Träningen kommer innebära att du följer en konsekvent träningsplanering med progression och tränar alltså inte exakt samma pass repetitivt vecka efter vecka. När din assessment-vecka är klar kommer du få tillgång till programmet som skall genomföras under veckan enligt bestämt antal dagar från konsultationen. För varje vecka kommer programmet utvecklas och göra det möjligt för din fysiska kapacitet att utvecklas mot önskat mål.


Träningsprogam
Du som klient får tillgång till appen True Coach som är vårt kommunikativa arbetsverktyg under coachning-perioden för uppdateringar, träningsprogram, kostschema och övrig kontakt.

Instruktionsvideos

Till varje specifik övning finns videos att tillgå direkt i appen. Du registrerar ditt resultat och kan även smidigt lägga till videos av dina utförda övningar så coachen kan ta del av ditt resultat via video.

PRISER - PT / ONLINECOACHNING

Kontakta mig via formuläret nedan för prisförslag utifrån dina behov.

PT: från 750 kr / h
Onlinecoachning: från 800 kr / mån

JAG ÄR INTRESSERAD AV PT/ONLINECOACHNING