VÄLKOMMEN TILL ALL SEASON FITNESS!

All Season Fitness individanpassade tränings och kostupplägg skapar en trivsam vardag för dig som antingen redan idag ser träning och kost som en viktig byggsten i ditt liv eller vill skapa bättre vanor rörande din hälsa.

Med en strukturerad kost och ett träningsprogram som ger resultat kommer du med dessa två inte bara öka ditt välmående utan även skapa en fysik som du trivs med och där du känner dig stark året runt - All Season!

Mitt främsta syfte via coachningen är att vägleda dig mot att bli självständig i ditt sätt att leva, träna och äta hälsosamt. Min ambition är att föra vidare den kunskap jag besitter gällande både kost och träning och med små tips och råd få dig att göra smartare val i vardagen. Detta kommer vidare ge dig bättre förutsättningar i såväl gymmet som utanför att skapa och behålla din drömkropp.

KOST

Ett kostupplägg är utformat efter dina förutsättningar samt önskemål på resultat. Med hjälp av ett frågeformulär skapar du en bild av vem du är och din nuvarande kost samt hur din livssituation ser ut idag.

Passar dig som behöver struktur i kosten och att med den få önskade resultat utifrån det du eftersträvar.


TRÄNING

Ett träningsupplägg är utformat efter dina förutsättningar samt önskemål på resultat. Med hjälp av ett frågeformulär skapar du en bild av vem du är och din träningssituation samt hur din livssituation ser ut idag.

Passar dig som behöver struktur i träningen med ett program som är anpassat för dig utifrån deresultat önskar eftersträva.

PERSONLIG TRÄNING

Med en bred kompetens och erfarenhet inom olika träningsområden kan jag hjälpa dig i din träning och ta fram ett träningsupplägg som tar dig mot dina mål på Actic Simhallsbadet i Halmstad.

Passar dig som behöver hjälp att komma igång med träningen eller vill ta träningen till en ny nivå! Boka mig och få resultat från din träning!

ONLINE

Onlinecoachning inkluderar kost- & träningsprogram samt uppdateringar varje vecka. Med kost- och träningsschemat som bas guidar jag dig vecka för vecka mot din målsättning. Faktureras månadsvis.

Passar dig som bor på annan ort men vill ta din kunskap till en ny nivå och lära känna din kropp på nytt och få grymma resultatmed hjälp av kost och träning

Intresseanmälan

Grafisk design: @charlosi - Photo: @mediabysomnium - Copyright: AllSeasonFitness